ponedeljek, 28. september 2009

Prva študentska konferenca o avtohtonih pasmah domačih živali in avtohtonih sortah rastlin - Šibenik 24 - 26. septembra 2009; Udeležili smo se konference, kjer smo predstavili dve predavanji: "Ohranjanje genetske raznovrstnosti domačih živali v Sloveniji" in "Zakonodaja in dolgoletni program ohranjanja biotske raznovrstnosti v živinoreji v Sloveniji (obdobje 2010-2016)". Rdeča nit konference je bila predstavitev načinov ohranjanja v posameznih državah (Hrvaška, Srbija, BIH, Slovaška, Črna gora) tako pasem domačih živali kot rastlinskih vrst.

Ni komentarjev: