sreda, 21. november 2012

Kmečki glas in Dolenjski list pišeta o posvetu, kjer so rejci predstavili primere dobrih praks pri reji domačih živali. Predstavitev rejcev pa si lahko ogledate na spletni strani http://www.genska-banka.si/gradiva/strokovni-posveti/strokovni-posvet-2012/

http://www.lokalno.si/2012/11/13/88122/zgodba/Ohranjanje_avtohtonih_slovenskih_pasem_domacih_zivali/

Ni komentarjev: